Gegevens

Stichting HandiBoat
M.L. Kingstraat 109
9728 WN Groningen
Mob 06 5276 1605

meinderttuin@ziggo.nl

www.handiboat.nl
Bank: NLRABO0167905589
KVK 53946529

Voorzitter: Meindert Tuin
Penningmeester: Grady Hofstra
Secretaris: Pieter Hofman